Wolontariat / staż

Wolontariat na Octopus Film Festival

Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby pomóc przy organizacji kolejnej edycji Octopus Film Festival!

Wyniki rekrutacji rozsyłane będą drogą mailową. Wypełnienie i przesłanie aplikacji nie jest równoznaczne z przyjęciem na wolontariat. Decyzję o przyjęciu podejmiemy  po zapoznaniu się z nadesłanymi aplikacjami.

Terminy naboru na wolontariat:

  • start: 30 kwietnia 2023, od 18:00
  • koniec:  20 czerwca 2023, do 00:00
  • wyniki: 18 lipca 2023, do 18:00

FORMULARZ DLA WOLONTARIUSZY DOSTĘPNY TUTAJ./NABÓR ZAKOŃCZONY

Wszelkie pytania dotyczące wolontariatu prosimy kierować na adres:

agata.myga@octopusfilmfestival.com

_____________________________________________________________________________________________________________

Staż na Octopus Film Festival:
W ramach współpracy z Uniwersytetem Gdańskim zapraszamy studentów i studentki kierunków: Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizualnej (2 i 3 rok licencjatu oraz MSU) oraz Produkcja Form Audiowizualnych (2 i 3 rok licencjatu) do aplikowania na staż na naszym festiwalu.

Ilość miejsc na stażach w ramach projektu „ProUG – Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego” jest ograniczona (14 osób).
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ. /NABÓR ZAKOŃCZONY

Wypełnienie i przesłanie aplikacji nie jest równoznaczne z przyjęciem na staż.
Do 30 czerwca skontaktujemy się z wybranymi osobami.  

Termin stażu: lipiec-sierpień 2023 (wymiar stażu to 120 godzin), stażyści muszą mieć status studenta w czasie trwania stażu.

Wymagana jest pełna dyspozycyjność w czasie trwania festiwalu.

 

___________________________________________________________________________________________________________

FAQ

Jakie zadania mają wolontariusze i wolontariuszki podczas Octopus Film Festival?
Do głównych zadań wolontariuszy należy: organizacja widowni, pomoc przy pokazach plenerowych, praca w punkcie info, pomoc przy warsztatach i spotkaniach, asystentura osób z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami czy wsparcie przy tworzeniu scenografii do pokazów specjalnych.

Szcegółowy zakres obowiązków zostanie omówiony  podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem festiwalu.

Czy wolontariat może być formą zaliczenia praktyk studenckich?

Tak, praca podczas OFF może być zalicznona jako praktyki studencie. Konieczne jest podpisanie porozumienia z uczelnią i organizatorem festiwalu. W zależności od kierunku studiów oraz uczelni formalności te mogą się nieco różnić.

Czy po odbyciu wolontariatu podczas Octopus Film Festival możliwe jest uzyskanie zaświadczenia lub rekomendacji?

Tak, po zakończeniu festiwalu każdy wolontariusz ma możliwość odbioru zaświadczenia o odbytym wolontariacie. Wystarczy skontaktować się z koordynatorką wolontariatu i zgłosić taką chęć.

Czy organizator pokrywa ubezpieczenie, dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie wolontariusza?

Niestety, dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie wolontariusz pokrywa we własnym zakresie. Organizator zapewnia ubezpieczenie OC i NW.

Czy wolontariusze mogą bezpłatnie uczestniczyć w wydarzeniach w ramach Octopus Film Festival?

Tak, wszystcy wolonatriusze i wolontariuszki mogą w swoim czasie wolnym chodzić na seanse i wykłady w ramach Octopus Film Festival.

__________________________________________________________________________________________________________

Dziękujemy wszystkim osobom, które do tej pory wspierały nasz festiwal w ramach wolontariatu!