Wolontariat

Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby pomóc przy organizacji kolejnej edycji Octopus Film Festival!

Wyniki rekrutacji rozsyłane będą drogą mailową. Wypełnienie i przesłanie aplikacji nie jest równoznaczne z przyjęciem na wolontariat. Decyzję o przyjęciu podejmiemy  po zapoznaniu się z nadesłanymi aplikacjami.

>> WOLONTARIAT 2024 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Terminy naboru na wolontariat:
start: 31.05 2024
koniec: 21 czerwca 2024
wyniki: 18 lipca 2024

 

Wszelkie pytania dotyczące wolontariatu prosimy kierować na adres:

agata.myga@octopusfilmfestival.com

_____

Jakie zadania mają wolontariusze i wolontariuszki podczas Octopus Film Festival?
Do głównych zadań wolontariuszy należy: organizacja widowni, pomoc przy pokazach plenerowych, praca w punktach info, pomoc przy warsztatach i spotkaniach, asystentura osób z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami czy wsparcie przy tworzeniu scenografii do pokazów specjalnych.

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie omówiony  podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem festiwalu.

Czy wolontariat może być formą zaliczenia praktyk studenckich?

Tak, praca podczas OFF może być zaliczona jako praktyki, wystarczy zaznaczyć taką chęć w formularzu rejestracyjnym. Jeśli do zrealizowania masz dużo godzin, zaangażujemy Cię do pomocy także przed rozpoczęciem festiwalu – napisz do nas, ustalimy szczegóły: agata.myga@octopusfilmfestival.com

Czy po odbyciu wolontariatu podczas Octopus Film Festival możliwe jest uzyskanie zaświadczenia lub rekomendacji?

Tak, po zakończeniu festiwalu każdy wolontariusz ma możliwość odbioru zaświadczenia o odbytym wolontariacie. Wystarczy skontaktować się z koordynatorką wolontariatu i zgłosić taką chęć.

Czy organizator pokrywa ubezpieczenie, dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie wolontariusza?

Niestety, dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie wolontariusz pokrywa we własnym zakresie. Organizator zapewnia ubezpieczenie OC i NW.

Czy wolontariusze mogą bezpłatnie uczestniczyć w wydarzeniach w ramach Octopus Film Festival?

Tak, wszyscy wolontariusze i wolontariuszki mogą w swoim czasie wolnym chodzić na seanse i wykłady w ramach Octopus Film Festival.

__________________________________________________________________________________________________________

Dziękujemy wszystkim osobom, które do tej pory wspierały nasz festiwal w ramach wolontariatu!