OCTOPUS SHORTS

Octopus Shorts – Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych / NABÓR

Zgłoś swój krótki metraż na Octopus Shorts – oto pierwsza edycja Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych w ramach Octopus Film Festival!

W filmie krótkometrażowym szukamy dokładnie tego samego, co w kinie pełnometrażowym, czyli kreatywności, twórczej odwagi, szaleństwa i wyjątkowego połączenia gatunkowych inspiracji z autorskim pomysłem. Narzucamy tylko jedno ograniczenie – Wasze filmy nie mogą trwać dłużej niż 30 minut. Najlepsze produkcje zostaną zaprezentowane podczas 6. edycji Octopusa między 8 a 13 sierpnia i ocenione przez specjalnie wyselekcjonowane jury, a zwycięzca zdobędzie nie tylko respekt i wieczną chwałę, ale także nagrodę finansową.

Deadline: 16.06.2023 r. 

Zgłoszenia filmów przyjmowane są  przez platformę FilmFreeway.

Regulamin konkursu: LINK

Koordynator konkursu Octopus Shorts: Jarek Tokarski

kontakt: jarek.tokarski@velvetspoon.pl

________________________________________________________________________

Octopus Shorts – International Short Film Competition / OPEN CALL

Submit your short film to Octopus Shorts – the very first edition of the International Short Film Competition within the Octopus Film Festival!

In a short film we are looking for exactly the same as in a feature film: creativity, imaginative courage, madness and a unique combination of genre inspirations with an original idea. We impose only one restriction – your shorts cannot be longer than 30 minutes. The best productions will be presented during the 6th edition of Octopus between 8 and 13 August and evaluated by a specially selected jury, and the winner will not only gain respect and eternal glory, but also a financial prize.

Deadline: 16.06.2023

Terms & conditions: LINK

We accept submission only via FilmFreeway

Octopus Shorts Competition Coordinator: Jarek Tokarski

contact: jarek.tokarski@velvetspoon.pl