OCTOPUS SHORTS

W ramach 6. edycji Octopus Film Festival postanowiliśmy zaprezentować widzom kolejny wymiar kina gatunkowego, tym razem wyrażony poprzez długość formy. Do programu dołączył Octopus Shorts – Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych. W tym roku Octopus Shorts wraca z drugą edycją!

W filmie krótkometrażowym szukamy dokładnie tego samego, co w kinie pełnometrażowym, czyli kreatywności, twórczej odwagi, szaleństwa i wyjątkowego połączenia gatunkowych inspiracji z autorskim pomysłem. Do pierwszej edycji Octopus Shorts zgłoszono ponad 300 filmów z ponad 35 krajów, w tym m.in. z Austrii, Słowacji, Polski, Danii, Portugalii, Włoch, Albanii, Rumunii, Izraela, Iranu, Meksyku, Kolumbii, USA, Kanady, Japonii, Hong Kongu, Indonezji i nie tylko!

Najlepsze produkcje zostaną zaprezentowane podczas 7. edycji Octopusa między 6 a 11 sierpnia i ocenione przez specjalnie wyselekcjonowane jury, a zwycięzca zdobędzie nie tylko respekt i wieczną chwałę, ale także nagrodę finansową.

Oficjalna selekcja Octopus Short 2024 już niedługo!

Nabór potrwa do 30 czerwca (Regular Deadline).

Zgłoszenia przyjmuje wyłącznie za pośrednictwem strony FilmFreeway.

Regulamin konkursu: LINK

Koordynator konkursu Octopus Shorts: Jarek Tokarski

kontakt: jarek.tokarski@velvetspoon.pl

________________________________________________________________________

Octopus Shorts – International Short Film Competition

For the 6th edition of the Octopus Film Festival, we decided to present to the audience another dimension of genre cinema, this time expressed through the length of the form. The festival program will include Octopus Shorts – International Short Film Competition. This year Octopus Shorts comes back for a second edition!

In a short film we are looking for exactly the same as in a feature film: creativity, imaginative courage, madness and a unique combination of genre inspirations with an original idea. For the very first edition of Octopus Shorts we have received over 300 submissions from over 35 countries, including Austria, Slovakia, Poland, Denmark, Portugal, Italy, Albania, Romania, Israel, Iran, Mexico, Colombia, USA, Canada, Japan, Hong Kong, Indonesia and more.

The best productions will be presented during the 6th edition of Octopus between 6 and 11 August and evaluated by a specially selected jury, and the winner will not only gain respect and eternal glory, but also a financial prize.

Stay tuned for the reveal of the official selection of Octopus Shorts 2024!

Terms & conditions: LINK

Octopus Shorts Competition Coordinator: Jarek Tokarski

contact: jarek.tokarski@velvetspoon.pl